REGULAMIN ŁOWISKA

1.    DO KORZYSTANIA Z ŁOWISKA NIE JEST WYMAGANA KARTA WĘDKARSKA
2.    DOZWOLONE JEST WĘDKOWANIE METODAMI ZGODNYMI Z KODEKSEM WĘDKARSKIM
3.    ŁOWISKO CZYNNE JEST :
    W SEZONIE             –  6.00  –  20.00
    POZA SEZONEM    –  8.00  –  20.00
Z WYJĄTKIEM MIESIĘCY ZIMOWYCH, KIEDY AKWEN POKRYTY JEST LODEM
4.    ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ŁOWIENIA NOCNEGO W GODZINACH 20.00 – 8.00 ORAZ CAŁODOBOWEGO
5.    ŁOWISKIEM ZARZĄDZA GOSPODARZ, U KTÓREGO NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZGŁOSIĆ KAŻDE WEJŚCIE I WYJŚCIE
6.  OPŁATA ZA ŁOWIENIE OBOWIĄZKOWO PRZED WEJŚCIEM NA ŁOWISKO
7. OSOBY ŁOWIĄCE POWINNY BYĆ ZAOPATRZONE  W DUŻY PODBIERAK, KOŁYSKĘ KARPIOWĄ LUB MATĘ Z OBRZEŻEM (TZW. WANNA), ORAZ ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI RYB PO ZACIĘCIACH I OBTARCIACH PODCZAS WĘDKOWANIA
8.    GOSPODARZ ŁOWISKA MA PRAWO DO :
    ŻĄDANIA OKAZANIA DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI OD OSÓB OBECNYCH NA ŁOWISKU
    KONTROLI POJAZDÓW I BAGAŻY W PRZYPADKU PODEJRZENIA, IŻ ZŁOWIONE RYBY NIE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE DO ZWAŻENIA
    WYPRASZANIA Z TERENU ŁOWISKA W PRZYPADKU KRADZIEŻY, GŁOŚNEGO LUB WULGARNEGO ZACHOWANIA, ŚMIECENIA CZY DEWASTACJI
9.    DZIECI ORAZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE PRZEBYWAJĄ NA TERENIE ŁOWISKA WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ I NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB DOROSŁYCH
10.    ŁOWISKO POBIERA OPŁATY ZA ŁOWIENIE I ZŁOWIONE RYBY WG USTALONEGO CENNIKA, KTÓRY JEST DO WGLĄDU U GOSPODARZA
11.    PODCZAS ŁOWIENIA :
    RYBY WYJMUJEMY Z WODY WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ DUŻEGO PODBIERAKA
    KAŻDĄ ZŁOWIONĄ RYBĘ UMIESZCZAMY NA MACIE
    ZŁOWIONE RYBY WYŁĄCZNIE W WADZE DO 3 KG, KTÓRE CHCEMY ZAKUPIĆ, UMIESZCZAMY W SIATCE, A PO SKOŃCZONYM WĘDKOWANIU RYBY ZGŁASZAMY, WAŻYMY I OPŁACAMY U GOSPODARZA. RYBA POWYŻEJ 3 KG NIE JEST NA SPRZEDAŻ !
    WSZYSTKIE ZŁOWIONE RYBY, KTÓRYCH NIE KUPUJEMY ORAZ RYBY POWYŻEJ 3 KG BEZPIECZNIE ODHACZAMY, OBOWIĄZKOWO DEZYNFEKUJEMY I NIEOKALECZONE WPUSZCZAMY DO WODY
12.    ZABRANIA SIĘ :
    KĄPIELI W STAWIE
    ZAKŁÓCANIA SPOKOJU ORAZ ZAŚMIECANIA TERENU ŁOWISKA I WODY (ZWŁASZCZA NIEDOPAŁKI PAPIEROSÓW !!!)
    NISZCZENIE BRZEGÓW I WYPOSAŻENIA ŁOWISKA
    SPOŻYWANIA ALKOHOLU W NADMIERNYCH ILOŚCIACH
    ZAŁATWIANIA POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH W MIEJSCACH INNYCH NIŻ TOALETA
    NARUSZANIA PRYWATNOŚCI SĄSIEDNICH POSESJI
13.    DOPUSZCZA SIĘ :
UŻYWANIE ŁÓDEK ZANĘTOWYCH ZDALNIE STEROWANYCH, Z WYJĄTKIEM LINII BRZEGOWEJ OD STRONY DOPŁYWU /STANOWISKA NIENUMEROWANE/, GDZIE DOZWOLONE JEST ZARZUCANIE WĘDEK WYŁĄCZNIE DO 20 M.
14.    OSOBY, KTÓRE DOPUSZCZĄ SIĘ KRADZIEŻY RYB LUB NISZCZENIA WYPOSAŻENIA ŁOWISKA PODLEGAĆ BĘDĄ KONSEKWENCJOM KARNYM
15.    GOSPODARZ ŁOWISKA NIE ODPOWIADA ZA MIENIE POZOSTAWIONE PRZEZ OSOBY WĘDKUJĄCE I TOWARZYSZĄCE
16.    WSTĘP NA ŁOWISKO JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ CENNIKA. OSOBY, KTÓRE NARUSZĄ OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE ŁOWISKA ZASADY ZOBOWIĄZANE BĘDĄ DO NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA ŁOWISKA I MOGĄ BYĆ POZBAWIONE PRAWA PONOWNEGO WSTĘPU.